×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

گروه تحقیقات تغذیه 

 

 

چشم‌انداز

بالاترین مرجع علمی در سطح ملی و منطقه‌ای برای تامین شواهد علمی و به‌روز برای شناسایی و حل مشکلات تغذیه‌ای جامعه به‌ویژه در زمینۀ ریشه‌کنی سوءتغذیه و گرسنگی پنهان و کاهش بار بیماری‌های وابسته به تغذیۀ جامعه با رویکرد پژوهش‌‌محور و آموزش و تربیت متخصصان تراز نخست در حوزۀ پژوهش و راهبری تغذیه‌ای

 

رسالت

تامین اطلاعات و شواهد مبتنی بر پژوهش در راستای شناسایی، تحلیل و ارائۀ راه‌کارهای مناسب به مسؤلان و سیاستگذاران  امر غذا و تغذیۀ کشور برای دستیابی به  اهداف توسعۀ پایدار به ویژه در زمینۀ امنیت غذا و تغذیه از طریق:

  • بررسی و رصد روند تغییرات وضعیت تغذیه و الگوی مصرف مواد غذایی در گروه‌های مختلف مردم
  • تدوین، تعدیل و به‌روز رسانی جدول ترکیبات مواد غذایی و ارزش تغذیه‌ای غذاهای ایرانی
  • استاندارد کردن روش‌های ارزیابی وضعیت تغذیه و اعتبار سنجی آن‌ها
  • مطالعات اپیدمیولوژیک تغذیه جهت تعیین بار عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر وابسته به غذا و تغذیه
  • مطالعات آزمایشگاهی وضعیت تغذیه با تاکید بر وضعیت ریز مغذی‌ها و شیوه‌های مناسب و کارآمد مداخلات تغذیه‌ای برای بهبود وضعیت تغذیه (به ویژه ریزمغذی‌ها) در جامعه
  • ارتقاء و ترویج دانش، فرهنگ و سواد غذا و تغذیه در جامعه
  • کاربردی کردن دانش تغذیه در زمینه برنامه ریزی، مدیریت، ارائه و ارزشیابی خدمات تغذیه‌ای گروهی در مراکزی همچون مدارس، ادارات، کارخانه‌ها و دیگر مؤسسه‌ها
  • یکپارچه‌سازی پژوهش‌های غذا و تغذیه در کشور

 

تلفن مستقیم:۲۲۳۵۷۴۸۶

 

دکتر بهاره نیکویه
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
مدیر گروه
nikooyeh11024@yahoo.com
CV

https://isid.research.ac.ir/Bahareh_Nikooyeh

 

دکتر تیرنگ رضا نیستانی
استاد، دکترای تخصصی علوم تغذیه
مدیر آزمایشگاه پژوهش‌های تغذیه‌ای
neytr@yahoo.com
 CV

https://isid.research.ac.ir/TirangReza_Neyestani

 

دکتر مرتضی عبداللهی

استاد، پزشک، بهداشت عمومی
morabd@yahoo.comi

https://isid.research.ac.ir/Morteza_Abdollahi

 

دکتر مریم امینی

استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
maramin2002@yahoo.com
CV

https://isid.research.ac.ir/Maryam_Amini

 

دکتر سمیرا ربیعی

استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
samirarabiei@yahoo.com
CV

https://isid.research.ac.ir/Samira_Rabeii

 

دکتر دل آرام قدسی

استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
delaramghodsi@yahoo.com
CV

https://isid.research.ac.ir/Delaram_Ghodsi

 

دکتر زهرا یاری

استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
Zahrayari_nut@yahoo.com
CV

https://isid.research.ac.ir/Zahra_Yari

 

آناهیتا هوشیار راد

مربی، کارشناس ارشد علوم تغذیه
anahrad@yahoo.com

https://isid.research.ac.ir/Anahita_Houshiarrad

 

مینا اسماعیلی

مربی، کارشناس ارشد علوم تغذیه
mina_esmaeili@yahoo.com

https://isid.research.ac.ir/Mina_Esmaeili

 

دکتر حمید راسخی

دکترای تخصصی علوم تغذیه
rasekhi.h@gmail.com

CV

 

دکتر سمیرا ابراهیم اف

دکترای تخصصی علوم تغذیه
ebrahimof@yahoo.com
CV

 

ایمان خسروشاهی

کارشناس

 

میترا ابتهی

کارشناس

 

علی کلایی

کارشناس مسئول آزمایشگاه

 

ملیحه زاهدی راد

کارشناس آزمایشگاه

 

مرجان ریسمانچی

کارشناس آزمایشگاه

 

فاطمه ذاکریی آهویی

مسئول دفتر

 

هوتن یزدانی

کارشناس آزمایشگاه

 

 

بازنشستگان

دکتر عصمت ناصری

دانشیار، دکترای علوم تغذیه

تنظیمات قالب