×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر مهرداد محمدی

ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر مهرداد محمدی

بیشتر
مساعدت هیأت رییسه محترم دانشگاه در ارتقای اعضای هیأت علمی پژوهشی

مساعدت هیأت رییسه محترم دانشگاه در ارتقای اعضای هیأت علمی پژوهشی

بیشتر
ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر مرتضی عبداللهی

ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر مرتضی عبداللهی

بیشتر
ارائه برنامه های فن آوری انستیتو در جلسه روسای بیمارستان های دانشگاه

ارائه برنامه های فن آوری انستیتو در جلسه روسای بیمارستان های دانشگاه

بیشتر
آشتی با صنعت؛ نیروی محرکه حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم

آشتی با صنعت؛ نیروی محرکه حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم

بیشتر
دیدار معاونان و مدیران انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور با معاون تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه

دیدار معاونان و مدیران انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور با معاون تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه

بیشتر
کسب مقام دوم کشوری در بیست و هفتمین جشنواره قرآن و عترت

کسب مقام دوم کشوری در بیست و هفتمین جشنواره قرآن و عترت

بیشتر
تغییر رنگ مواد غذایی؛ مضر یا بی‌زیان؟

تغییر رنگ مواد غذایی؛ مضر یا بی‌زیان؟

بیشتر
پروژه های در حال انجام
+
پروژه های انجام شده
+
پروژه های امسال
+
پروژه های بین المللی
+
تنظیمات قالب