دوشنبه ٢٤ مرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
بروزرسانی
تاریخ آخرین بروز رسانی:1400/03/04
 
صفحه اصلي > معاونت تحقیقات و فناوری > گروه های پژوهشی > گروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی غذایی 
 
 

معرفي گروه تحقيقات سياستگذاري و برنامه ريزي  غذا و تغذيه:

 گروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه يكي از گروههاي تحقيقاتي انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور است که بر پایه شواهد بدست آمده از پژوهش برای کاهش پایدار ناامنی غذا و تغذیه و سوء تغذیه یا پیشگیری از بیماری های مرتبط با تغذیه مانند بیماری های غیرواگیر در کشور راه حل های سیاستی ارائه دهد. اين گروه متشكل از 5 عضو هيأت علمي با تخصص های علوم تغذیه، صنایع غذایی و گرایش های اقتصاد، جامعه شناسی و ایمنی غذا  و 1 نفر كارشناس پژوهشي است و از همكاري متخصصان حوزه های سیاستگذاری، علوم اقتصادي ، اجتماعي نيز به صورت مشاوره بهره گرفته و نقشی چندرشته ای، فعالیت‌هایی بین بخشی و مشارکتی در تحقیقات غذا و تغذیه با هدف توسعه دارد. 

 

چشم انداز:

دستیابی به کشوری عاری از ناامنی غذا و تغذیه

برقراری اولویت های پژوهشی و سیاست های کوتاه، میان و بلند مدت در غذا و تغذیه و نیز مشاوره تخصصی به سازمان های ملی و منطقه ای،‌ برای پایش و ارزشیابی وضعیت تغذیه‌ای در سطح جامعه و ارتقاء علم و پژوهش اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان در همه سطوح آموزشی.

گذشته از این، تلاش گروه بر آن است که سیاست های غذا و تغذیه را تجزیه و تحلیل کند و چالش های پیش روی سیاست ها، ‌قوانین و مقررات حاضر را به منظور اصلاح و بهبود شرایط موجود و نیز پیشنهاد راه حل‌های عملی مورد مطالعه قرار دهد. ‌

رسالت:

فراهم آوردن راه حل های سیاستی پژوهش محور که به صورت پایدار سوءتغذیه و بیماری های مرتبط با غذا مانند بیماری های غیرواگیر و ناامنی غذایی را کاهش دهد و برقراری مکانیسم‌هایی برای بهبود و ارتقاء پژوهش و آموزش در جهت برطرف کردن چالش‌های موجود سیاست های غذا و تغذیه. تجزیه و تحلیل سیاستی،‌برقراری و آزمون مدل‌های حل مشکل و جانبداری برای تغییر یا تقویت سیاست از رسالت‌های دیگر گروه به شمار می روند.

اهداف:

الف- شناسایی مشکلات غذا و تغذیه در سطوح خرد و کلان و نیز برقراری و آزمون راه‌حل‌های مناسب؛

ب- فراهم آوردن پایه های علمی برای سیاست ها و برنامه های غذا و تغذیه در کشور؛

ج- برقراری ارتباط میان جایگاه های علمی و سیاست های علمی؛

د- ترجمان آخرین یافته های علمی ایران و جهان در سیاستگذاری و برنامه ریزی ملی و منطقه ای؛

ه- تدوین سیاست‌هایی برای بهبود امنیت غذا، ایمنی غذایی و تغذیه در سطوح مختلف؛‌

و- جهت‌دهی پژوهش در انستیتو به سمت اولویت‌های ملی و استفاده از یافته های پژوهشی علمی در مرورها و ارزشیابی‌ها؛

ز- شناسایی نیازها و اولویت‌های پژوهشی و برقراری ارتباطات با برنامه ریزی و اجرا در سطح ملی؛

ک- تشویق گروه‌های پژوهشی انستیتو و مراکز دانشگاهی به پیگیری خطوط پژوهشی اولویت‌های ترسیم‌شده؛

ل- مطالعه نقش صنعت غذا به عنوان عاملی مهم در توسعه  همه جانبه کشور؛

م- مطالعه نماگرهای اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی در تغییر رفتارها و الگوهای غذایی خانوار و نقش دولت، سازمان‌های غیردولتی مردم نهاد (NGOs) و مؤسسات بین‌المللی در این حوزه؛

ن- برقراری هماهنگی میان بخش های مختلف غذا و تغذیه در فعالیت های پژوهشی (همکاری بین بخشی)؛

س- مطالعه و برقراری نظام های منسجم ملی پایش و دیده بانی غذا و تغذیه، به ویژه در گروه های آسیب‌پذیر

برنامه ها:پژوهش در گروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه بر حوزه های راهبردی زیر متمرکز است:

الف- کاهش پایدار ناامنی غذا و تغذیه

- تاثیر هدفمندی یارانه ها در شهر و روستا- سیاست پژوهی غذا و تغذیه در ایران با تاکید بر ماده 6 سیاستهای ابلاغی سلامت

- تحلیل بازار غذا در ایران

- ارزشیابی استقرار و پایداری سند ملی تغذیه و امنیت غذایی

- تحلیل سیاستهای مقابله با تحریم های اقتصادی

ب- ارتقاء ایمنی غذا

-      تدوین سیاست بهینه سازی مصرف روغن

-         سنجش و مدل سازی رفتار ایمنی غذا در خانوار

-         تحلیل سیاست های تبلیغات حوزه‌ روغن

ج- پیشگیری از بیماری های غیرواگیر

-         تحلیل سیاست های مالی مرتبط (مالیات، عوارض، یارانه)

-         تحلیل سیاست و فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت

-         تدوین پیشنهادهای سیاستی برای کنترل عوامل خطر تغذیه ای بیماری های غیرواگیر

-         تحلیل سیاست های برچسب گذاری مواد غذایی و چراغ راهنمایی

د- ارتقاء سلامت غذا و تغذیه مدرسه محور

-         سواد غذا و تغذیه

-         آموزش و تغییر رفتار تغذیه ای

-         محیط غذایی

 

فراتر از پژوهش، فعالیت‌های این گروه شامل مشارکت، ارتباطات و ظرفیت سازی است و با مجریان توسعه،‌ سازمان‌های دولتی، بخش خصوصی،‌ رسانه ها، تهیه‌کنندگان غذا و صنایع غذایی، ‌سازمان‌های غذا و دارو و سایر دست اندرکاران در سراسر کشور و منطقه همکاری می کند.  

 

 

نام و نام خانوادگي

مدرک تحصيلي

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

زمينه فعاليت پژوهشي

زمينه فعاليت آموزشي

دکتر فاطمه محمدي   نصرآبادي

f.mohammadinasrabadi@sbmu.ac.ir
f_mohammadi_2001@yahoo.com

دکتراي تخصصي

علوم تغذيه

پژوهشگر (استاديار پژوهشي(

سیاست پژوهی غذا و تغذیه، امنيت غذايي و ارزيابي  وضعيت تغذيه اي جامعه

برنامه ريزي غذا و تغذيه، اقتصاد غذا، تحلیل موردی سیاست و امنیت غذایی و توسعه

 دکتر فاطمه اسفرجاني

f.esfarjani@sbmu.ac.ir fesfarjani@hotmail.com

دکترایتخصصی پژوهشی

علوم بهداشتی

پژوهشگر (استاديار پژوهشي)

پژوهش کيفي، مداخلات چاقی، کوتاه قدی و ایمنی غذایی

تغذيه گروه هاي ويژه، تنظيم برنامه هاي غذايي

دکتر مرجان عجمي

m.ajami@sbmu.ac.ir marjan.ajami80@gmail.com

دکتراي تخصصي

علوم تغذيه

پژوهشگر (استاديار پژوهشي)

ترجمان دانش و آموزش تغذيه همگانی، شناسایی و آزمون مناسب ترین سیاست ها و برنامه های ارتقاء سلامت غذا و تغذیه، طراحی و اجرای مداخلات کلان پیشگیری از بیماری های غیرواگیر

مواد خوراکی و رژیم های درمانی، تداخل غذا و دارو، تغذیه کاربردی، اصول تغذیه

دکتر عزیزاله زرگران

Zargaraan@sbmu.ac.ir

Aziz.zargaran@gmail.com

دکتراي تخصصي

علوم و صنایع غذایی- گرایش کنترل کیفی و بهداشتی

پژوهشگر (استاديار پژوهشي(

برچسب گذاری محصولات غذایی، سیاستگذاری در حوزه کاهش عوامل خطر تغذیه ای در محصولات غذایی، سیاستگذاری در خصوص محصولات غذایی آسیب رسان به سلامت، استراتژی های قیمت گذاری محصولات غذایی

برچسب گذاری محصولات غذایی، فناوری تولید محصولات غذایی با قند، نمک، چربی و اسیدهای چرب ترانس کاهش یافته.

دکتر آرزو حقیقیان

ahaghighian@yahoo.com

 a_haghighian@sbmu.ac.ir

دکترای تخصصی

علوم تغذیه

 

انتخاب غذا، مطالعات کیفی، طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه، تعیین کننده­های اجتماعی سلامت، سبک زندگی، ارزیابی وضعیت تغذیه، برچسب­ها و نشانگرهای غذایی

ارزیابی وضع تغذیه، اکولوژی غذا و تغذیه، جامعه­شناسی پزشکی، روش تحقیق، تغذیه در دوران زندگی، بیماری­­های ناشی از سوءتغذیه

محمدرضا خوش فطرتmrkhoshfetrat@yahoo.com

کارشناسي ارشد

علوم تغذيه

مدیر مجله و کارشناس پژوهشی

کمخوني، آهن ياري و استرس اکسيداتيو

 

 

 

 

نام مدیر گروه: سرکار خانم دکتر فاطمه اسفرجانی

تلفن مستقیم:22086349

 

 

 

 

 

 

   دانلود فایل : cv.خانم دکتر محمدی نصر آبادی.pdf           حجم فایل 714 KB
   دانلود فایل : cv.dr.mohamadi nasrabadi.pdf           حجم فایل 343 KB
   دانلود فایل : اعضای هیئت علمی گروه پژوهشي تحقيقات سیاست گذاری و برنامه ريزي غذا و تغذيه.pdf           حجم فایل 130 KB
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
 انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور  
آدرس:تهران،شهرک قدس(غرب)،بلوار شهیدفرحزادی،خیابان شهید حافظی(ارغوان غربی)،پلاک 7
تلفن : 22357483 - 021
پست الکترونیک : nutrition@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.