×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

روند تاسیس

 

در تاریخ ۱۳۴۰/۸/۲۷، بر اساس تصویب نامه قانونی هیئت وزیران به شماره ۱۳۶۹۸/۱۵، “انستیتو خواربار و تغذیه ایران” و آموزشگاه عالی وابسته به آن بصورت سازمانی مستقل مرتبط با وزارت بهداری وقت تأسیس شد. هدف اساسی از تأسیس این انستیتو، تعیین خط مشی کلی تغذیه کشور بر پایه بررسیها و تحقیقات بود. سپس در سال ۱۳۵۵، مجلس شورای ملی سابق، قانون تشکیل “انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران” را از تصویب گذراند و در نتیجه، قانون اجازه تأسیس “انستیتو خواربار و تغذیه ایران” لغو و انستیتوی جدید جایگزین آن شد. تا سال ۱۳۶۵انستیتو وابسته به وزارت بهداری سابق بود و پس از آن همزمان با تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی پیوست. سرانجام مطابق با تحولات و پیشرفتهای جهانی و تغییر نگرش پژوهشی، بموجب مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۸/۱۴مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۷۰/۸/۲۱، سازمان جدیدی بنام “انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور” بصورت مؤسسه‌ای علمی و تحقیقاتی دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تأسیس شد. به موجب این مصوبه انستیتو بار دیگر موقعیت رسمی خود را به عنوان یک انستیتوی ملی با استقلال حقوقی و مالی بازیافت. این مؤسسه دارای یک بازوی آموزشی تحت عنوان دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی است.

 

روسای پیشین انستیتو

 

 

لیست اسامی روسای انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

 

نام و نام خانوادگی

تخصص

مدت ریاست

دکتر حبیب الله هدایت

متخصص زنان و زایمان

  ۱۳۴۰الی ۱۳۵۵

دکتر حسین قاسمی

دکترای داروسازی

 ۱۳۵۵الی ۱۳۵۷

دکتر مصباح الدین بلاغی

دکترای بیوشیمی تغذیه

 ۱۳۵۷الی ۱۳۵۹

دکتر سیدجمال الدین باستانی

پزشک عمومی

 ۱۳۵۹الی ۱۳۶۴

دکتر عظیم اکبرزاده

دکترای بیوشیمی

  ۱۳۶۴الی ۱۳۶۵

دکتر محمدرضا حساس

دکترای شیمی مواد غذایی

 ۱۳۶۵الی ۱۳۶۹

دکتر سید مسعود کیمیاگر

دکترای علوم تغذیه

۱۳۷۰الی ۱۳۷۷

دکتر ناصر کلانتری

متخصص اطفال

۱۳۷۷الی ۱۳۸۴

دکتر احمد رضا درستی مطلق

دکترای علوم تغذیه

  ۱۳۸۴الی ۱۳۸۸

دکتر محمد حسین عزیزی

دکترای علوم و صنایع غذایی

 ۱۳۸۸الی ۱۳۸۹

دکتر مجید حاجی فرجی

دکترای علوم تغذیه

 ۱۳۸۹الی ۱۳۹۴

دکتر هدایت حسینی

دکترای بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 ۱۳۹۴الی ۱۳۹۸

دکتر جلال الدین میرزای رزاز

دکترای علوم تغذیه

 ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹

 
تنظیمات قالب