×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 معرفی

الف.انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور:

انستیتو تحقیقات تغذیه­ای و صنایع غذایی کشور در تاریخ 27/8/1340 بر اساس تصویب نامه شماره 13698/15 هیئت وزیران با نام انستیتو خواربار و تغذیه ایران و آموزشگاه عالی وابسته به آن به صورت سازمانی مستقل مرتبط با وزارت بهداری وقت تأسیس شد. هدف اساسی از تأسیس انستیتو خواربار و تغذیه ایران، تعیین خط مشی کلی تغذیه کشور بر پایه بررسی ها و تحقیقات بود. سپس در سال 1355، مجلس شورای ملی سابق، قانون تشکیل انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران را از تصویب گذراند و در نتیجه قانون اجازه تأسیس انستیتو خواربار و تغذیه ایران لغو و انستیتوی جدید جایگزین آن شد. تا سال 1365 انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران وابسته به وزارت بهداری سابق بود و پس از آن همزمان با تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی پیوست. در سال 1370 مطابق با تحولات و پیشرفت های جهانی و تغییر نگرش پژوهشی، به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، سازمان جدیدی به نام "انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور" به صورت مؤسسه‌ای علمی و تحقیقاتی دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تأسیس شد. به موجب این مصوبه، انستیتو بار دیگر موقعیت رسمی خود را به عنوان یک انستیتوی ملی با استقلال حقوقی و مالی بازیافت.

چشم انداز:                         

1- تلاش در جهت تبدیل شدنبه یکی از مؤسسات تحقیقاتی و علمی معتبر در عرصه ملی ،منطقه ای و جهانی.

به یک مرجع ملی دانشگاهی و تحقیقاتی در زمینه غذا و تغذیه.

به یک مرجع در علوم مرتبط با غذا و تغذیه.         

2- ادامه حرکتبر مبنای فناوری اطلاعات  (Information Technology). همراه باکمک و مساعدت منابع انسانی توسعه یافته.

رسالت:

سنجش وضعیت تغذیه جامعه ایران، شناسایی ، کمبودها، نارسایی‌ها و علل و ریشه‌های مشکلات و روند آنها در گروههای مختلف سنی و طبقات اجتماعی و مناطق جغرافیایی.

اهداف:

  • تهیه و تأمین مبنای علمی و اطلاعاتی برای کمک به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت اجرایی در جهت تأمین نیازهای غذایی مردم، تأمین و سلامت توسعه کشور.
  • تربیت متخصصین و کارشناسان مورد نیاز برای پیشبرد علوم، طراحی، برنامه‌ریزی و مدیریت بخشهای فنی، علمی و اجرایی کشور در ابعاد تولید، تبدیل، مصرف غذا و سلامت جامعه
  • ایجاد آگاهی کافی و مستمر عمومی به منظور گسترش و هدایت فرهنگ غذایی و بهداشتی مناسب.

 

 

  

 

فایل‌ها

تنظیمات قالب