×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مدیریت امور پژوهشی

 

معرفی

مدیریت امور پژوهشی انستیتو  پشتیبان و حمایت کننده محققین و اعضای هیات علمی و ارائه کننده خدمات فنی پژوهشی و فناوری در زمینه امور علمی و متدولوژی، آماری، اخلاق به منظور توسعه پژوهش با به کارگیری متد و روش های اصولی تحقیق و ارتقای علمی تحقیقات مرتبط با غذا وتغذیه می باشد.

 

چشم انداز

ارتقای کمی و کیفی تحقیقات حوزه غذا و تغذیه و ارتقای علمی و پژوهشی  محققین  و اعضای هیئت علمی

 

رسالت

 • نظارت مستمر بر عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت ارتقای عملکرد مذکور
 • مطالعه و بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی انستیتو و پیشنهاد اصلاحات مورد به منظور ارتقای کمیت و کیفیت پژوهشی
 • مشاوره برای انجام امور طراحی پروژه‌های پیشنهادی بر اساس الگوی تعیین شده، تنظیم گزارشات پیشرفت و نهایی و مقالات، تعیین حجم نمونه، استخراج و آنالیز آماری طرح ها و پایان نامه‌های تحقیقاتی
 • پیش بینی اعتبار لازم برای اجرای طرح ها و فعالیت های پژوهشی
 • طراحی و اجرای ساز وکارها و روش‌های مناسب علم سنجی و ارزیابی فعالیت­ها و شاخص­ های عملکرد پژوهشی اعضا
 • پایش فعالیت‌های پژوهشی و برنامه‌ریزی اقدامات اجرایی به منظور تسهیل امور پژوهشی
 • هماهنگی و انجام امور مربوط به تشکیل جلسات شورای پژوهشی، کمیته اخلاق و سایر شوراها و کمیته ها
 • مکاتبات مربوط به صورتجلسات شورای پژوهشی، تصویب طرح ها، تنظیم قراردادها، بودجه‌بندی و پیگیری نحوه پرداخت ها ، دریافت اسناد هزینه و تسویه مالی طرح های تحقیقاتی
 • ادامه و ترویج نتایج فعالیت های پژوهشی انستیتو در اجتماع از طریق وسایل ارتباط جمعی، تهیه کتاب و جزوات مربوط به پروژه‌های تحقیقاتی و عملکرد پژوهشی این مؤسسه و ارائه آن به مراکز علمی و تحقیقاتی کشور
 • تهیه آمار و اطلاعات از فعالیت های پژوهشی جهت ارائه به شورای عالی
 • نگهداری و به روز رسانی سیستم‌ها مکانیزه و بانکهای اطلاعاتی مورد استفاده در انستیتو
 • انجام فرآیند بررسی و داوری پروژه‌های پژوهشی و پیگیری امور مالی و اجرایی مربوطه
 • انجام امور کارشناسی مربوط به مقدار بودجه لازم برای انجام فعالیت های پژوهشی و نظارت بر هزینه کرد آنها
 • فراهم آوردن امکانات برای آنالیز داده های پروژه‌های پژوهشی
 • انجام امور دانشجویان دکتری تخصصی(PhD by research)و پژوهشگران پسا دکتری(Post Doc) برای ارتقاء‌ سطح پژوهش در انستیتو

 

اعضای معاونت پژوهشی:

دکتر علی میلانی
استادیار- دکترای تخصصی سیاستهای غذا و تغذیه
CV
مدیر

 

زینت کمالی
کارشناس

 
 

شبنم رضاخانی
کارشناس

 
 

مونا مشهدی حسین
کارشناس

 

 

محمد روزبهانی
کارشناس

 

 

مریم احمدی
مسئول دفتر

 

اعضای شورای پژوهشی

۱- آقای دکتر سید امیرمحمد مرتضویان
۲- خانم دکتر آزیتا حکمت دوست
۳- خانم دکتر نسرین امیدوار
۴- خانم دکتر کیاندخت قناتی
۵- خانم دکتر زهرا هادیان
۶- خانم دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی
۷- آقای دکتر تیرنگ رضا نیستانی
۸- آقای دکتر سید هدایت حسینی
۹- آقای دکتر حمید زند
۱۰- آقای دکتر احمد اسماعیل زاده
۱۱- آقای دکتر فرامرز خدائیان
۱۲- آقای دکتر ناصر کلانتری  ( عضو مشاور )

 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب