×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

   

معاون تحقیقات و فن آوری

    

 

دکتر آزیتا حکمت دوست
استاد، پزشک، دکترای تخصصی علوم تغذیه
a_hekmat2000@yahoo.com
Dr.hekmatdoost.cv

 

چشم انداز

ارتقاء سطح سلامت تغذیه‌ای جامعه و امنیت غذایی

 

رسالت

کمک و نظارت در تدوین سیاست‌های پژوهشی انستیتو با در نظر گرفتن نیازها و اولویت‌های پژوهشی کشور در زمینه غذا و تغذیه و با توجه به امکانات مالی، اداری و نیروی انسانی پژوهشی انستیتو

بالا بردن توانایی پژوهشی انستیتو از راه افزایش توان پژوهشی پژوهشگران

توسعه امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و فراهم آوردن امکان فعالیت‌های میدانی

مشارکت در تهیه اهداف، استراتژی‌ها و برنامه‌های کشوری در زمینه غذا و تغذیه به ویژه پژوهش‌های مربوطه، در رابطه با برنامه‌ریزی‌های بخشی وزارتخانه‌های مربوط

گسترش ارتباطات با سازمان؛ها و مؤسسات پژوهشی و اجرایی داخلی به منظور شناسایی انستیتو، اجرای طرح‌های مشترک و ایجاد هماهنگی‌های لازم

گسترش ارتباطات با سازمان‌ها و مؤسسات پژوهشی و اجرایی خارجی و بین‌المللی به منظور شناسایی انستیتو، استفاده از نتایج تحقیقات و انتشارات آنها و اجرای طرح‌های مشترک

کمک در فراهم آوردن زمینه برای استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام شده در داخل و خارج از کشور

بالا بردن توان خدمت دهی کتابخانه انستیتو به پژوهشگران

شناساندن انستیتو و فعالیتهای آن به جامعه با همکاری دفتر ریاست و روابط عمومی

شناسایی و تشویق پژوهشگران توانا و فراهم آوردن زمینه لازم جهت استفاده از خدمات تخصصی آنها

تهیه گزارش و آمار مرتبط با فعالیت های پژوهشی برای ارائه به شورای عالی غذا و تغذیه و سازمان های مرتبط

تهیه سند ملی فرابخشی توسعه امنیت غذا و تغذیه

 

 

 

مدیریت امور پژوهشی

 

معرفی

مدیریت امور پژوهشی انستیتو  پشتیبان و حمایت کننده محققین و اعضای هیات علمی و ارائه کننده خدمات فنی پژوهشی و فناوری در زمینه امور علمی و متدولوژی، آماری، اخلاق به منظور توسعه پژوهش با به کارگیری متد و روش های اصولی تحقیق و ارتقای علمی تحقیقات مرتبط با غذا وتغذیه می باشد.

 

چشم انداز

ارتقای کمی و کیفی تحقیقات حوزه غذا و تغذیه و ارتقای علمی و پژوهشی  محققین  و اعضای هیئت علمی

 

رسالت

 • نظارت مستمر بر عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت ارتقای عملکرد مذکور
 • مطالعه و بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی انستیتو و پیشنهاد اصلاحات مورد به منظور ارتقای کمیت و کیفیت پژوهشی
 • مشاوره برای انجام امور طراحی پروژه‌های پیشنهادی بر اساس الگوی تعیین شده، تنظیم گزارشات پیشرفت و نهایی و مقالات، تعیین حجم نمونه، استخراج و آنالیز آماری طرح ها و پایان نامه‌های تحقیقاتی
 • پیش بینی اعتبار لازم برای اجرای طرح ها و فعالیت های پژوهشی
 • طراحی و اجرای ساز وکارها و روش‌های مناسب علم سنجی و ارزیابی فعالیت­ها و شاخص­ های عملکرد پژوهشی اعضا
 • پایش فعالیت‌های پژوهشی و برنامه‌ریزی اقدامات اجرایی به منظور تسهیل امور پژوهشی
 • هماهنگی و انجام امور مربوط به تشکیل جلسات شورای پژوهشی، کمیته اخلاق و سایر شوراها و کمیته ها
 • مکاتبات مربوط به صورتجلسات شورای پژوهشی، تصویب طرح ها، تنظیم قراردادها، بودجه‌بندی و پیگیری نحوه پرداخت ها ، دریافت اسناد هزینه و تسویه مالی طرح های تحقیقاتی
 • ادامه و ترویج نتایج فعالیت های پژوهشی انستیتو در اجتماع از طریق وسایل ارتباط جمعی، تهیه کتاب و جزوات مربوط به پروژه‌های تحقیقاتی و عملکرد پژوهشی این مؤسسه و ارائه آن به مراکز علمی و تحقیقاتی کشور
 • تهیه آمار و اطلاعات از فعالیت های پژوهشی جهت ارائه به شورای عالی
 • نگهداری و به روز رسانی سیستم‌ها مکانیزه و بانکهای اطلاعاتی مورد استفاده در انستیتو
 • انجام فرآیند بررسی و داوری پروژه‌های پژوهشی و پیگیری امور مالی و اجرایی مربوطه
 • انجام امور کارشناسی مربوط به مقدار بودجه لازم برای انجام فعالیت های پژوهشی و نظارت بر هزینه کرد آنها
 • فراهم آوردن امکانات برای آنالیز داده های پروژه‌های پژوهشی
 • انجام امور دانشجویان دکتری تخصصی(PhD by research)و پژوهشگران پسا دکتری(Post Doc) برای ارتقاء‌ سطح پژوهش در انستیتو

 

اعضای معاونت پژوهشی:

دکتر علی میلانی
دکترای تخصصی سیاستهای غذا و تغذیه
Dr. Milani.cv
مدیر

 

زینت کمالی
کارشناس

 

شبنم رضاخانی
کارشناس

 

مونا مشهدی حسین
کارشناس

 

محمد روزبهانی
کارشناس

 

مریم احمدی
مسئول دفتر

 

اعضای شورای پژوهشی

۱- آقای دکتر سید امیرمحمد مرتضویان
۲- خانم دکتر آزیتا حکمت دوست
۳- خانم دکتر نسرین امیدوار
۴- خانم دکتر کیاندخت قناتی
۵- خانم دکتر زهرا هادیان
۶- خانم دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی
۷- آقای دکتر تیرنگ رضا نیستانی
۸- آقای دکتر سید هدایت حسینی
۹- آقای دکتر حمید زند
۱۰- آقای دکتر احمد اسماعیل زاده
۱۱- آقای دکتر فرامرز خدائیان
۱۲- آقای دکتر ناصر کلانتری  ( عضو مشاور )

معاونت تحقیقات و فناوری

تنظیمات قالب