×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

انالله و انا الیه راجعون

انالله و انا الیه راجعون

بیشتر
دانشجوی برگزیده همایش ملی “شصت و دومین سال جایزه البرز”

دانشجوی برگزیده همایش ملی “شصت و دومین سال جایزه البرز”

بیشتر
برگزاری کارگاه “جستجوی پیشرفته با رویکرد هوش مصنوعی”

برگزاری کارگاه “جستجوی پیشرفته با رویکرد هوش مصنوعی”

بیشتر
برگزاری کارگاه “نحوه انتخاب ژورنال مناسب و سابمیت مقاله”

برگزاری کارگاه “نحوه انتخاب ژورنال مناسب و سابمیت مقاله”

بیشتر
حضور نمایندگان شرکتهای جذب دانشجوی غیرایرانی دانشگاه در انستیتو

حضور نمایندگان شرکتهای جذب دانشجوی غیرایرانی دانشگاه در انستیتو

بیشتر
دومین همایش ملی زنبور عسل و صنایع وابسته

دومین همایش ملی زنبور عسل و صنایع وابسته

بیشتر
نقش تغذیه مناسب را در کنترل آسم جدی بگیرید

نقش تغذیه مناسب را در کنترل آسم جدی بگیرید

بیشتر
باید و نبایدهای غذاهای کنسروی

باید و نبایدهای غذاهای کنسروی

بیشتر
پروژه های در حال انجام
+
پروژه های انجام شده
+
پروژه های امسال
+
پروژه های بین المللی
+
تنظیمات قالب